Differentiatie

DIFFERENTIATIE

Elk kind is uniek


Alle kinderen zijn verschillend (qua vaardigheden, ontwikkelniveau, karakter, belangstelling, leertempo, mogelijkheid tot zelfsturing, ...) en hebben een unieke waarde (gelukkig maar!).

Elk kind komt met mogelijkheden, talenten en beperkingen naar school en de klas.

De juf houdt het stimuleren van zowel de persoonsgebonden als de cultuurgebonden ontwikkeling (ZILL) van elk kind steeds voor ogen.

Om dat doel te realiseren werken we vanuit het unieke van elk kind.

Als leerkracht hebben we oog voor de diversiteit in de klasgroep en gaan we er respectvol mee om.


"Als kinderen allemaal dezelfde kip moeten knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt"