Positief zelfbeeld


WELBEVINDEN H(G)EEFT ZIN !

POSITIEF ZELFBEELD...


We nemen een houding aan waarbij we tonen dat we GELOVEN in elk kind door het geven van complimenten, positief te bevestigen...

We gaan SAMEN op zoek naar een oplossing wanneer er zich een probleem voordoet.