Kleuterparticipatie


WELBEVINDEN H(G)EEFT ZIN !

KLEUTERPARTICIPATIE...


Kleuters krijgen inspraak door hen te beluisteren en te betrekken bij het klasgebeuren om hen op die manier ook verantwoordelijkheid te geven.

Dit doen we o.a. door een brainstorm rond een thema, binnen- en buitenactiviteiten te organiseren en hen ook hier een keuze te laten maken, te beluisteren welke materialen ze nodig hebben, samen klasregels op te stellen, hen mee te laten beslissen wat er met hun werk gebeurt.