schooluren

Praktische informatie

Opvang:


Op de volle dagen is er steeds opvang op school tot 16u.

Daarna worden de kleuters die zijn ingeschreven afgehaald door 't Kriebelke.

Op woensdag is er opvang op school tot 12u05.

Klik voor meer informatie op het logo.

Vanaf 1/9/2020 is de leerplicht verlaagd van 6 jaar naar 5 jaar !

Vanaf dan moet iedere 5-jarige minstens 290 halve dagen op school zijn, al is de maximale aanwezigheid het streefdoel.

Net zoals bij oudere leerplichtigen beslist de directie welke afwezigheden aanvaardbaar zijn.

Alleen gewettigde afwezigheden kunnen aanvaard worden.


Is een 5-jarige geen 290 halve dagen aanwezig?

Dan beslissen de klassenraden van de kleuter- en lagere school of het kind mag instappen in het lager onderwijs.


Voor het recht op een groeipakket (schooltoelage) moet een 5-jarige ook 290 halve dagen aanwezig zijn.


IEDEREEN KOMT OP TIJD...


We willen jullie erop wijzen dat DAGELIJKS naar school komen en OP TIJD komen heel belangrijk is, ook in de kleuterschool !

Op tijd aanwezig zijn wil zeggen voor de bel gaat, dus voor 08u25 en voor 13u20.Er is een gat in de rij.

Mijn kapstok is leeg.

En mijn stoel staat eenzaam in de klas.

Voor het feest zijn er handen tekort.

En op de foto van de klas kun je mij niet vinden.

Het is een beetje triest... als ik niet op school ben.