Koalatest

 3de kleuterklas

  juf Jana

Sedert het schooljaar 2021 – 2022 heeft de Vlaamse gemeenschapde KOALA-test ingevoerd. Deze test wordt tussen 10 oktober en 30 november verplicht afgenomen in elke Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse school die kleuteronderwijs aanbiedt.

Dit zal meer bepaald het geval zijn bij alle kleuters van 5 jaar oud (bij het begin van de leerplicht).


De KOALA-test heeft als doel de luistervaardigheid van je vijfjarige kleuter te evalueren.

Het dier “Koala” waarvan de 2 eerste letters ook het KleuterOnderwijs vertegenwoordigen, is de mascotte van de test en staat symbool voor “omhoog klimmen”.


De KOALA-test bestaat uit zeven activiteiten of taakjes die vertrekken vanuit een situatie uit de klas die voor de kleuters herkenbaar is, zoals bijvoorbeeld een verhaaltje, knutselactiviteit, turnen of tal van andere dingen.

Bij die taakjes horen doe-, zoek- en kiesopdrachten die allemaal moeten evalueren of de kleuter begrijpt wat van hem verwacht wordt. Een deel van die opdrachten moeten zij individueel doen en een ander deel in groep.