Ik mag mezelf zijn


WELBEVINDEN H(G)EEFT ZIN !

IK MAG MEZELF ZIJN ...


We vertrekken vanuit de beginsituatie van elk kind, want elk kind is uniek en heeft andere noden.