Zorgbreed werken

Zorg op school zien wij als teamwork dat slechts kans heeft op slagen wanneer er bij iedereen

eensgezindheid bestaat omtrent onze visie !


Together

Everyone

Achieves

More


Als Scheppersschool met een christelijke identiteit willen wij ervoor zorgen dat elk kind zich kan onderscheiden door persoonlijke gedachten en gevoelens, waarden en normen, zekerheden en twijfels, talenten en beperkingen.

Het samenspel van aanleg, milieu, eigen initiatief en omgevingsinvloeden laat hen uitgroeien tot unieke persoonlijkheden…


Elk kind is welkom op onze school rekening houdende met de mogelijkheden van het schoolteam, de organisatie en infrastructuur.

Onze school wil ervoor zorgen dat elk kind de kans krijgt om zich te kunnen ontwikkelen naar zijn of haar mogelijkheden.

We willen een school zijn waar ieder kind zich geborgen en welkom voelt, waar elk kind zich kan ontplooien tot een persoontje met eigen talenten, maar ook bewust is van zijn/haar groeikansen.

Een school waar de kleuters fouten mogen maken, om zodoende nieuwe dingen te ontdekken, te ervaren en te leren.

Op onze school leven we niet naast maar met onze kleuters. We zijn bezorgd om het welzijn van elk kind.


Via ons zorgaanbod willen wij niet alleen onze kleuters helpen maar ook tegemoetkomen aan de zorgen die ouders hebben. Zo zullen wij steeds streven naar een open communicatie en zorgvragen van ouders zo goed mogelijk beantwoorden. Ouders zijn steeds welkom voor een gesprek.


Ook de zorg voor onze leerkrachten vinden wij belangrijk. Zij zijn immers de spilfiguur in dit hele verhaal… goede zorg start met goed onderwijs. We willen leerkrachten bijstaan in hun zoektocht naar goed onderwijs voor elk kind.