Praktisch

Praktische informatie

Onze school maakt deel uit van de Katholieke Scholengemeenschap Rhode-Schelde,

Cooppallaan 128 te 9230 Wetteren


Schoolbestuur:

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.

Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Onze school behoort tot het vrije katholieke net.


Het schoolbestuur V.Z.W. Scheppers-Wetteren is als volgt samengesteld :             


Voorzitter:                               E. Broeder Jacques Delvigne

Afgevaardigd-beheerder:   Armand De Lepeleire

     Beatrix Schoonjans

     Luc Dekelver

     Joris Schoonjans

Administratieve zetel:         Cooppallaan 128, 9230 Wetteren