Schoolrijpheid - VISIE

Onze VISIE rond schoolrijpheid


De overstap van kleuter naar lager onderwijs is voor kinderen een grote stap…

Als team willen wij hen daarbij dan ook zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen.

Als wij denken aan “schoolrijpheid” vinden wij het volgende heel belangrijk:


           •Een kind alleen wordt niet schoolrijp.

           •Ouders alleen kunnen niet zorgen dat een kind schoolrijp wordt.

           •De school alleen kan niet zorgen dat een kind schoolrijp wordt.


HET KIND GROEIT SAMEN MET DE OUDERS EN DE SCHOOL NAAR SCHOOLRIJPHEID


Schoolrijpheid vraagt om samenwerking tussen KIND-SCHOOL- OUDERS.


Wij willen ouders door middel van een info avond rond schoolrijpheid bij brengen hoe belangrijk het is dat ook zij hun steentje bijdragen in het “rijpingsproces” van hun kleuter.

Vaak vraagt een ouder: “Wat heb je gedaan vandaag in de klas?” En het kind zal daar meestal op antwoorden “gespeeld” !


In onze kleuterschool kiezen we bewust voor spelend leren. Op een speelse manier, door spelen, bewegen, ontdekken, ervaren… krijgt het kind grip op zijn wereld. Wij willen ouders en andere betrokkenen bewust maken dat schoolrijpheid een langzaam groeiproces is.


We zien onze kinderen als een bloembol, die met veel zorg, voeding, vertrouwen, stimulatie uitgroeit tot een unieke bloem met stevige wortels en stengel…


Door de professionele aanpak van ons schoolteam (dagelijkse werking in de klas, doelgerichte observaties, een efficiënt KVS,…) hebben we een brede kijk op de totale ontwikkeling van het kind.

Daarbij houden we ook rekening met de context van het kind. (de thuissituatie, de talenten, interesses, zorgvragen, …)

Ook de kleuter zelf wordt gehoord… via kleutergesprekken krijgen we veel informatie binnen over hoe een kleuter zich voelt bij die ‘grote stap’.


Ten slotte nog dit:

We moeten bij al onze kinderen, verzorgen, stimuleren en koesteren wat in aanleg aanwezig is !


GRAS GROEIT NIET DOOR ER AAN TE TREKKEN …