Visie

Onze visie

VERBONDENHEID

samen aandacht hebben voor ieders eigenheid

PLEZIER BELEVEN

aandacht hebben voor het mooie en het positieve

NATUUR"LEUK"

Is respectvol omgaan met
mens en dier, zorgen voor wat de natuur ons biedt…

GELOVEN IN GROEI

Is volhouden, is vallen en

opstaan en iemand die zegt:

“Ik ben er voor jou”