Privacyverklaring

Mededeling aangaande Algemene Verordening Gegevensbescherming op school.

De algemene Verordening Gegevensbescherming regelt het opslaan, verwerken en uitwisselen van gegevens.

VKS De Spelewei verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform aan de

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bij vragen hieromtrent kan het aanspreekpunt informatie veiligheid geraadpleegd worden via: privacy@ksrs.be


Met vriendelijke groeten,
Directeur en de leerkrachten

Privacyverklaring

Meldpunt klokkenluidersdecreet onderwijs


Als gevolg van het Decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap van 21 juni 2023 moeten alle onderwijsinstellingen een intern meldpunt hebben waar personeelsleden melding kunnen maken van onregelmatigheden en tekortkomingen ten aanzien van specifieke Europese regelgeving bij zijn werkgever zonder angst voor represailles.

Zo’n intern meldpunt kan worden beheerd door de instelling zelf of kan extern ter beschikking worden gesteld door andere organisatie, zoals een koepel- of ledenvereniging.


Interne meldkanaal:

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
02 507 07 12
Meer informatie op https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document/16047