1ste kleuterklas

De warme ontvangst en de veilige geborgenheid die juf Celien biedt, zal ervoor zorgen dat de kleinsten zich meteen thuis zullen voelen in hun klasje en op onze school.

Bij deze actieve juf groeien de peuters uit tot levendige kleuters die mogen zijn wie ze zijn.


Juf Celien is enorm leergierig en zij  bezit een jonge, natuurlijke flair om met de kleuters op een bijzonder aangename wijze om te gaan. 

Onze kinderverzorgster, juf Katrien, is ondertussen onmisbaar geworden binnen onze school. Zij is aanwezig op maandag- en donderdagvoormiddag.

Zij biedt op een zorgzame en positieve manier vooral ondersteuning bij de jongste kleuters en verlicht de verzorgende taken van de juf.

Daarnaast begeleidt ze kleine groepjes in de klas waardoor de kleuters extra aandacht krijgen.

 

De wereld op een speelse manier ontdekken staat in deze klas centraal! Dit wil zeggen dat de juffen via thema’s (knuffels, kleuren, gaatjes,…) specifieke materialen, activiteiten,… aanbieden die dicht bij hun eigen belevingswereld liggen, waarbij het ‘DOEN’ centraal staat, het explorerend beleven.


In hun spel spelen jullie kleuters nog vaak ‘naast’ elkaar in plaats van ‘met’ elkaar, daarom zullen de juffen deze sociale ontwikkeling via activiteiten stimuleren.


Deze leeftijdsgroep heeft ook nog veel nood aan groot motorisch bewegen. Daarom voorzien de juffen in de klas voldoende ruimte om te bewegen. (klimtuig, ballen,…)