Ouderbetrokkenheid

OUDERBETROKKENHEID

DOEL:

Elkaar ontmoeten, elkaar beluisteren, elkaar respecteren, elkaar vertrouwen, zodat de groei en de ontwikkeling van elk kind optimaal kan verlopen.

INFORMEREN - MEEleven


We zetten regelmatig de deuren van onze school open.

We ontmoeten ouders aan de schoolpoort, gesprekken bij het brengen en afhalen van kind, op een info avond, oudercontacten, wenmomenten, open-schooldag, open-poortcafé, open-speelweide.

Als communicatiemiddel maken we o.a. gebruik van Gimme, Whatsapp groep, een maandelijkse nieuwsbrief, onze website...

ONDERSTEUNEN - MEEdenken


We werken samen met het oudercomité.

We bespreken inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school, we luisteren naar verwachtingen, we zijn blij met hulp bij activiteiten...

ACTIEVE BETROKKENHEID - MEEmaken en MEE maken


We verwelkomen jullie graag als voorleesouder, om jullie beroep of hobby te komen voorstellen, als begeleider bij een activiteit of uitstap, als helpende hand op onze klusjesdag...

INSPRAAK - MEE beslissen


Om onze werking verder te kunnen optimaliseren tussen thuis en school nemen we op regelmatige basis een bevraging af.

Schoolraad, waar ouders mee beslissingen kunnen nemen.