Kleinschaligheid


WELBEVINDEN H(G)EEFT ZIN !

KLEINSCHALIGHEID...


We voelen een "algemene aanwezigheid" omwille van onze kleinschaligheid waardoor elk kind elke juf kent en omgekeerd!

En weet dat een kleine school met een groot hart alleen maar voordelen heeft!