Vernieuwing

VernieuwingenWe zijn een dynamisch team dat in een fijne sfeer, voortdurend inzet op vernieuwing.

‘Stilstaan is achteruitgaan! ‘Goed onderwijs evolueert constant. We trachten nieuwe evoluties

te begrijpen, toe te passen en te zien als een uitdaging.


Een aantal voor ons belangrijke vernieuwingen…


In onze klassen…


Elke week gaan we bewust momenten inplannen om mee te spelen met de kleuters, alsook een moment om gericht jullie kleuters te observeren. Zo willen we tegemoet komen aan de behoeftes van jullie kleuters door nieuwe en andere ‘hoeken’ te creëren, door in te spelen op hun interesses en hulp te bieden waar nodig is.


Vertrek eens zonder thema…


Na elke vakantie laten we de thema’s en volgepropte weekschema’s even los om eens ‘echt’ tijd te maken voor onze kleuters en op die manier meer rust te creëren.


Waarom?


TIJD MAKEN VOOR…


- Observatie van de kleuters om interesses, noden, talenten,…  te ontdekken

- Meespelen met de kleuters, een relatie opbouwen

- Het verrijken van de hoeken vanuit observatie van spel, maar ook scanning van betrokkenheid in de hoeken

- Een aanbod dat voldoet aan behoefte en ontwikkelingsniveau van de kleuters

- Welbevinden, sociaal-emotionele problemen, kleuters met een zorgvraag

- Gesprekjes met de kleuters en gewoon genieten 

- Een thema ‘echt’ te laten groeien vanuit de kleuters door de ruimte die we geven bij onszelf en bij de kleuters