Open communicatie

OUDERS

-> We zien ouders als partners in ons school-maken.

Ze kennen hun kind beter dan wie ook. We bespreken met ouders elke zorg van hun kind.

We luisteren naar hun verhaal en nemen dat au sérieux.

-> We zetten de deuren van onze school regelmatig open.

We ontmoeten ouders aan de schoolpoort, op een info avond, oudercontacten, wenmomenten, schoolse activiteiten,…

-> We werken samen met het oudercomité.

We bespreken inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school, we luisteren naar verwachtingen.

We zijn blij met hun hulp bij activiteiten.

LEERKRACHTEN

-> In de maandelijkse personeelsvergaderingen en regelmatige overlegmomenten leggen we voorstellen samen, bespreken we onderwijskundige onderwerpen, praten we over praktische zaken en nemen we samen beslissingen

voor de toekomst.

KLEUTERS

-> We luisteren naar ideeën van onze kleuters om zo in te spelen op hun interesses.

-> We stellen regels die ervoor zorgen dat het goed vertoeven is op onze kleuterschool.

-> We maken afspraken met hen in de klassen.