Open communicatie

We willen zorgzaam omgaan met elkaar… door open communicatie


Met ouders:


- We zien ouders als partners in ons school-maken.

Ze kennen hun kind beter dan wie ook. We bespreken met ouders elke zorg van hun kind.

We luisteren naar hun verhaal en nemen dat au sérieux.


- We zetten de deuren van onze school regelmatig open.

We ontmoeten ouders aan de schoolpoort, op een info avond, oudercontacten, wenmomenten, schoolse activiteiten,…


- We werken samen met het oudercomité.

We bespreken inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school, we luisteren naar verwachtingen.

We zijn blij met hun hulp bij activiteiten.


Met leerkrachten:


-In de maandelijkse personeelsvergaderingen en wekelijkse overlegmomenten leggen we voorstellen samen,

bespreken we onderwijskundige onderwerpen, praten we over praktische zaken en nemen we samen beslissingen

voor de toekomst.


Met kleuters:


- We maken afspraken met hen in de klassen.

- We luisteren naar ideeën van onze kleuters om zo in te spelen op hun interesses.

- We stellen regels die ervoor zorgen dat het goed vertoeven is op onze kleuterschool.