Praktisch

Praktische informatie

Schoolbestuur:

Onze school maakt deel uit van de Katholieke Scholengemeenschap Rhode-Schelde,

Cooppallaan 128 te 9230 Wetteren

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.

Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Onze school behoort tot het vrije katholieke net.

 

Het schoolbestuur V.Z.W. Scheppers-Wetteren is als volgt samengesteld :

 

Voorzitter: E. Broeder Jacques Delvigne

Afgevaardigd-beheerder: Armand De Lepeleire

Beatrix Schoonjans

Luc Dekelver

Raimond De Valck

Joris Schoonjans

Administratieve zetel: Cooppallaan 128, 9230 Wetteren

Uurregeling:

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8u30 start

8u30 start

8u30 start

8u30 start

8u30 start

11u45 tot13u20

middagpauze

11u45 tot13u20

middagpauze

11u45 einde

11u45 tot13u20

middagpauze

11u45 tot13u20

middagpauze

16u einde

15u40 einde

 

15u40 einde

15u40 einde

Opvang:

 

Op de volle dagen is er steeds opvang op school tot 16u.

Daarna worden de kleuters die zijn ingeschreven afgehaald door 't Kriebelke.

Op woensdag is er opvang op school tot 12u.

Klik voor meer informatie op het logo.

Maaltijden:

 

Onder de middag kan uw kind op school blijven eten.

Jullie kunnen zelf boterhammen meegeven of er kan een warme maaltijd voorzien worden.

Deze wordt vers bereid in de keuken van het Scheppersinstituut. Het menu kan u raadplegen door op het prentje te klikken.

Kinderen die thuis eten over de middag kunnen vanaf 13u weer terecht op school.

Onze school werkt samen met het C(entrum) L(eerlingen) B(egeleiding) van Wetteren.

 

Adres: Hoenderstraat 53, 9230 Wetteren

Contactpersoon CLB: Ellen Smet

09/369 22 21

 

Meer info?

Kijk op www.clbwetteren.be of op www.vclb-koepel of op www.ond.vlaanderen.be/clb

 

Inschrijving:

 

Wanneer ?

 

Er zijn drie mogelijkheden:

 

* Voorrang voor kinderen met een broer of zus in het basisonderwijs

Inschrijving tijdens de voorrangsperiode

(na de kerstvakantie t.e.m. eind januari)

 

* Voorrang voor kinderen van personeelsleden

Inschrijving tijdens de voorrangsperiode (maand februari)

 

* Iedereen kan inschrijven

Inschrijving na de krokusvakantie

 

Inschrijven gebeurt enkel op school en kan dus niet via telefoon of via e-mail.

U moet zich akkoord verklaren met het schoolreglement en de pedagogische aanpak van de school.

Indien mogelijk brengt u de SIS-kaart of identiteitskaart van uw kind mee.

 

Dit kan op alle schooldagen tijdens de openingsuren én op werkdagen tijdens de eerste week van juli en de laatste week van augustus.

Het is de directie of een medewerker van het secretariaat die de inschrijving verzorgt. Beide ouders of één ouder schrijven het kind in.

 

Indien de inschrijving van een kind niet door beide ouders gebeurt, wordt de ouder door de school geacht te goeder trouw te handelen, met instemming van de andere ouder.

 

 

 

 

CLB